Vi lever i ett ideologiskt tätt samhälle idag, doncollin.weebly.com

Sven-Olof Yrjö Collin

​I SvD rapporteras att många företag tar ställning i politiska frågor. Ett företag säger offentligt att det inte kommer att sälja sina produkter på Västbanken, som en protest mot Israels ockupation. (En märklig tanke, att de som lider under Israels ockupation, nu också skall lida genom att inte kunna köpa deras goda produkter. De borde rimligen ha slutat sälja sin produkt i ockupanternas land, Israel, och därvid bestraffat ockupanterna. Men kanske omsättningen där är för hög…).

Universitet har idag, som en självklarhet, och utan någon som helst problematisering, tagit ställning i politiska frågor, där t ex Linnéuniversitetet har tagit ställning för sexuellt likaberättigande, men inte tagit ställning för t ex för internationell solidaritet. Högskolan Kristianstad har tagit ställning för FN:s hållbarhetsstrategi, men inte t ex för allas lika möjligheter till god utbildning genom god rekrytering av kompetenta lärare.

Varför allt detta ideologiska ställningstagande? Läs artikel