Vi burde ha forstått at Putin aldri ville akseptere en ukrainsk kobling til Vesten, forsvaretsforum.no

Gjennom et langt liv i det norske forsvaret som ubåt-sjef og admiral i Marinen til en avslutning helt på toppen, som forsvarssjef, er Haakon Bruun-Hanssen (62) i dag kun sjef for forefallende arbeid på huset og gartnerarbeid i hagen. […]

– Du har lang erfaring med å pleie faglig omgang med høytstående russiske militære. Kom det som en overraskelse på deg at president Putin ga ordre om en invasjon av Ukraina 24. februar i år?

– Hvis vi legger til grunn et historisk perspektiv, gitt den kjennskapen jeg hadde til russiske kolleger, var det ikke overraskende at Russland på et eller annet tidspunkt kom til bruke makt. Jeg fikk et klart inntrykk av at Russland følte seg sviktet av Vesten i tiden etter Sovjetunionens fall, og at de mente at Russland ikke fikk den anerkjennelsen og den støtten fra Vesten som de hadde forventet, minnes Bruun-Hanssen fra sine besøk i hos den mektige naboen i øst, og samtalene han hadde med høytstående offiserer i den russiske hæren.

– Det er et godt stykke fra å være skuffet over Vesten på 1990-tallet, til å sette i gang det ragnaroket vi ser utspille seg i Ukraina i 2022? […]

Han mener at andre nasjoner ikke var nok oppmerksomme på det som skjedde i Øst-Europa og det som foregikk på russisk side.

– Igjen om vi går tilbake i historien og tar fram alle uttalelsene som Putin kom med, så burde man ha forstått at Putin aldri ville akseptere en ukrainsk kobling til Vesten. Det var for nært Russland og for nært den måten russerne tenker på, og målsetningen om at man til enhver tid skal ha en buffersone mot Vesten. Presidenten og de russiske generalene stoler ikke på Vesten.

– Deres egen historie forteller dem at de alltid blir angrepet fra vest. Ja, det er lenge siden, men jeg har selv vært i Moskva på Seierens dag, 9. mai, og opplevd hvordan historien er solid plantet i lederskapet og hos vanlige russere. De legger stor vekt på fortiden. Historien har en langt større betydning hos dem, enn vår historie har for oss, sier Haakon Bruun-Hansen. Läs intervjun