Veterandiplomaten som vill återvända till akademin, su.se

För sextio år sedan lämnade Hans Blix Stockholms universitet för en framgångsrik diplomatisk karriär. Nu har ett forskningscentrum om internationella relationernas historia inrättats vid universitetet i hans namn. […]

En sommardag 1961 fick han ett samtal från utrikesminister Östen Undén som hade behov av en expert på juridiska frågor i Sveriges delegation till FN:s generalförsamling i New York. Hans Blix tackade ja. Samma dag som han anlände till New York kom nyheten om att FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkommit i en flygolycka. Hans Blix första arbetsuppgift blev därför att skriva en promemoria om hur valet av en ny generalsekreterare i FN skulle gå till.

Därmed var en lång karriär inom internationell diplomati påbörjad. […]

Den bok som han under våren lagt sista handen vid ser han som en del av att förverkliga den ambitionen och som ett lämpligt slut på sin karriär. Bokens titel är A farewell to wars. Här har Hans Blix samlat tankar och erfarenheter kring internationell politik genom åren. En central observation är att Ukraina till trots har krig med det traditionella syftet att erövra land nästan försvunnit.

När boken började bli klar kom den ryska invasionen av Ukraina. Den handlar förvisso om en otidsenlig och olaglig erövring av territorium, men den  ”raderar” inte den internationella trenden bort från krig. Den bryter mot men upphäver inte heller det regelverk som gäller, enligt Hans Blix. […]

Hans Blix lär nog fortsätta att delta i samhällsdebatten med inlägg och intervjuer. Vid vår intervju sammanfattar han två budskap:
– Det är sorgligt att vi inte lyckats övertyga fler om att kärnkraft är en fantastisk energikälla som kan ge obegränsade mängder energi miljövänligt och med små risker.
– Jag tror det barkar iväg mot svenskt Natomedlemskap, fast jag anser inte att den råa ryska invasionen av Ukraina motiverar det. Vi borde ha lite mer is i magen och verka för avspänning – inte för Natokompanier på Gotland. Läs intervjun