Vem hör till reserven? 10 frågor och svar om reservisterna i finska försvaret, svenska.yle.fi

Kriget i Ukraina har fått många finländare att fundera på sin egen roll i vårt lands försvar och många har kontaktat Försvarsmakten med frågor kring hur de kan delta i repetitionsövningar.

Reserven består av alla de dem som har slutfört sin beväringstjänst och alltså är värnpliktiga. När de blir civila så flyttas de till reserven. Till reserven hör cirka 870 000 soldater, varav 280 000 soldater hör till försvarsmaktens krigstida styrka.

Den krigstida styrkan består av reservister som är aktivt placerad i en trupp, det vill säga ifall det skulle bli krig så skulle dessa personer ha en färdigt utnämnd krigstida placering inom försvarsmakten. Det är också de som hör till den krigstida styrkan som blir kallade till repetitionsövningar i första hand. Läs artikel