Värdlandsstöd i fokus under storövningen Aurora 23, forsvarsmakten.se

Den 24 april kommer kriget till Sverige. Dagen har föregåtts av en veckas instabilitet i samhället; på sina håll otjänligt dricksvatten, svårigheter att få ut kontanter och svajig elförsörjning.
Mobilisering av såväl anställd personal hos Försvarsmakten som värnpliktiga genomfördes i mitten av april. Den 24 april kommer så regeringens beslut med påföljande order från ÖB: inta skärpt beredskap.

Så inleds den mest omfattande försvarsövningen som genomförts, den tre veckor långa Aurora 23. Närmare 30 000 personer deltar. Utöver nära nog samtlig svensk militär även förband från 14 andra nationer, och inte minst ett stort antal civila aktörer.
– Det stora internationella deltagandet är en av de saker som utmärker den här övningen, säger övningsledaren brigadgeneral Stefan Andersson.

Aurora 23 liknar i många avseenden den motsvarande övning som skulle genomförts 2020, men som fick flyttas fram på grund av pandemin. Även den övningen planerades med tanke på ett stort internationellt deltagande och Stefan Andersson förklarar att den internationella aspekten är viktig av flera skäl.
– Främst helt enkelt för att flera av de här nationerna som kommer och stödjer oss i händelse av ett skarpt läge. Vi måste öva såväl värdlandsstöd, alltså hur vi tar emot hjälp från andra nationer, som samarbete på alla nivåer, från stabsarbete till strid. Men övningen skickar också en viktig signal om att vi är en trovärdig säkerhetspolitisk aktör, säger han. […]

De moment som övas rör allt från transporter till strid på marken, till sjöss och i luften. Inledningsvis ska exempelvis amerikanska förband med materiel förflyttas från gränsen till Norge i höjd med Trondheim ner till södra Sverige. I Västerhavet och i Östersjön övas kustförsvar och i södra Sverige deltar bland annat brittiska, finska och amerikanska enheter i luftförsvar när polskt
flyg attackerar. Läs pressmeddelande