Utrikesministeriets redogörelse för Finlands verksamhet i Afghanistan överlämnad till riksdagen, valtioneuvosto.fi

Utrikesministeriet har lämnat en redogörelse för Finlands verksamhet i Afghanistan 2001–2021 till riksdagens utrikesutskott.

I redogörelsen ges en kortfattad helhetsbild av Finlands militära verksamhet, krishantering och utvecklingssamarbete i Afghanistan, och bedöms verksamhetens mål, resultat och genomslagskraft. I redogörelsen ingår också ett separat avsnitt om evakueringsinsatsen i augusti 2021.

Finlands deltagande i verksamheten i Afghanistan var en del av det internationella samfundets verksamhet. Finlands mål var att stabilisera säkerhetsläget i Afghanistan, främja Afghanistans återuppbyggnad, hållbara utveckling och mänskliga rättigheter, förbättra den internationella säkerheten och Finlands nationella säkerhet och stärka Finlands och EU:s internationella ställning och aktiva roll. Verksamheten i Afghanistan var på många sätt speciell och skedde i extremt svåra förhållanden under hela närvarotiden.

”Deltagandet i verksamheten i Afghanistan stärkte Finlands internationella partnerskap och Finlands ställning som en ansvarstagande, trovärdig och pålitlig aktör. Att delta i det internationella samfundets verksamhet i Afghanistan var också en viktig lärorik upplevelse som har påverkat såväl arbetet med att utveckla vår lagstiftning om krishantering och genomföra utvecklingssamarbetet som försvarsmaktens verksamhet. De viktigaste målen uppnåddes inte fullständigt eller på ett hållbart sätt, men många av de uppnådda utvecklingsresultaten är av sådan art att ingen kan bortse från dem”, säger utrikesminister Pekka Haavisto. Läs pressmeddelandet