Utrikesminister Margot Wallström på fråga om Natos försvarsgarantier, riksdagen.se

I regeringens deklaration vid den utrikespolitiska debatten i riksdagen den 14 februari konstateras att Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Den förutsätter en aktiv, bred och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik i kombination med fördjupade försvarssamarbeten, särskilt med Finland, och en trovärdig nationell försvarsförmåga.

Med den militära alliansfriheten som grund bygger vi säkerhet i samarbete med andra. Vårt fördjupade partnerskap med Nato är en viktig del i detta. Läs protokollet