Utrikesminister Margot Wallström om USA, Ryssland och INF-avtalet, riksdagen.se

Hans Wallmark har frågat mig om det finns några planer på att Sverige skulle kunna agera, rent av stå värd, för att få till stånd seriösa förhandlingar mellan Ryssland och USA när det gäller det uppsagda INF-avtalet och därmed möjligheten att tygla hotet från kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar i Europa.

Jag delar den beskrivning av läget för nukleär rustningskontroll som Hans Wallmark gör och den befogade oro som han ger uttryck för i sin fråga.

Det ramverk som finns för nukleär rustningskontroll är i fara, efter de amerikanska och ryska beskeden om att man suspenderar sina åtaganden under INF-avtalet. Under de senaste 30 åren har INF-avtalet, tillsammans med en serie avtal som reglerat de strategiska kärnvapenarsenalerna, senast det s.k. Nya START, i hög grad bidragit till global och europeisk säkerhet och kraftigt minskat hotet från kärnvapen i Europa.

Den grundläggande orsaken till krisen är att Ryssland under lång tid utvecklat, provat och stationerat ut robotsystem som förbjuds av INF-avtalet. Det är därför viktigt att suspenderingsperioden, som upphör i början på augusti, nyttjas av Ryssland för att återvända till uppfyllelse av INF-avtalets förpliktelser. Läs hela svaret