USA opererer nå fire P-8 fra Andøya, aldrimer.no

Amerikanerne fortsetter sin trinnvise økning av sin deployering på maritime P-8 Poseidon patruljefly på Andøya flystasjon. Søndag kveld var det fire P-8 Poseidon overvåkingsfly på plass på flystasjonen.

USA har nå etablert døgnkontinuerlig maritim patruljering i nord. Norske P-3 Orion-fly, når disse er i ordinær virksomhet, gjennomfører normalt bare operative tokt i kontortiden på ukedager. Men det er nå mange dager siden de norske Orion-flyene gjennomførte noe 0perativt tokt, ifølge lokale kilder.[…]

USA kraftsamler nå flere maritime overvåkingsfly på Andøya, samtidig som den russiske Nordflåten i Barentshavet gjennomfører sin største og uvarslede alarmøvelse på 10 år. Øvelsen involverer minst 36 marinefartøyer og ubåter, samt minst 20 fly. Läs artikel