Uppbåden för år 2022 avslutas – över 74 procent av åldersklassen till tjänstgöring, puolustusvoimat.fi

Uppbåden år 2022 avslutas den 15 december. Till tjänstgöring beordrades över 74 procent av männen i åldersklassen, sammanlagt 23 283 personer. Antalet ökade med cirka en procent från föregående år.

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnade uppbåd i enlighet med värnpliktslagen 15.8.–15.12.2022. Under hösten ordnades sammanlagt 540 uppbådsevenemang på olika håll i Finland. I år var det totala antalet män i uppbådsålder födda 2004 31 413 – 74,18 procent av dem beordrades till militärtjänst, det vill säga 23 283 personer.

Uppbåden spelar en viktig roll för det nationella försvaret och samhället. Uppbådet ger Försvarsmakten möjlighet att träffa blivande beväringar ansikte mot ansikte och hålla kontakt med kommuner och lokala myndigheter för att utveckla en övergripande säkerhet och ett samarbete mellan myndigheterna. Dessutom får varje ung person diskutera med representanter för ungdomsarbete vid evenemangen såsom den kommande tjänstgöringen, sin egen vardag, framtidsplaner och andra frågor som upptar deras sinnen. Läs artikel