Ubåten HMS Uppland deltar i Baltops 23, forsvarsmakten.se

Första gången som Baltops genomfördes inom ramen för Partnerskap för fred var 1972. I år deltar en svensk enhet, HMS Uppland som är en ubåt i Gotlandsklassen. Under övningen kommer man att träna på luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer och landstigningsoperationer. Syftet är att utveckla och visa interoperabilitet inom Nato samt mellan Nato och partnerländer. […]

Övningen börjar i Tallinn och avslutas i Kiel och pågår mellan 4 och 16 juni. Några av de nationer som deltar, förutom länderna runt Östersjön, är t.ex. Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Portugal, Rumänien och USA. Läs pressmeddelande