Tyska staten räddar Fortums Uniper, nyteknik.se

Tyska staten räddar energikoncernen Fortums tyska bolag Uniper med ett stödpaket. I utbyte får staten en 30-procentig ägarandel, vilket ger vetorätt i viktiga strategiska frågor.

Fortum kvarstår dock som största ägare i Uniper och Fortum kommer fortsätta att hantera Uniper som en konsoliderad enhet, enligt ett pressmeddelande från Fortum. Fortums andel i Uniper minskar dock radikalt, från omkring 80 till 56 procent, i och med räddningspaketet.

I stödpaketet ingår krediter på 9 miljarder euro från den tyska statskontrollerade banken KFW och en emission av konvertibla skuldebrev _ som kan omvandlas till aktier _ för 7,7 miljarder euro.

Totalt är räddningspaketet värderat till fyra gånger så mycket som Unipers samlade marknadsvärde. […]

Uniper har omfattande kontrakt med det statliga ryska gasmonopolet Gazprom och har drabbats hårt av de strypta ryska gasleveranserna inför och under kriget då bolaget tvingats köpa dyr naturgas på spotmarknaden för att täcka upp för uteblivna ryska leveranser. Läs artikel