Turkiet ville ha litauisk fånge, terrormisstänkta och sexbrottslingar – Finland har beviljat få utlämningar, men det finns undantag, svenska.yle.fi

Mevlut Cavusoglu och Pekka Haavisto skakar hand efter förhandlingarna i Madrid. I bakgrunden bland andra Recep Tayyip Erdogan.

Yle Uutiset bad Justitieministeriet om alla utlämningsbeslut och högsta domstolens utlåtanden från år 2016 fram till juli 2022. Allt som allt har 10 ärenden avgjorts. Justitieministeriet kommenterar inte oavgjorda ärenden.

Utlämningarna till Turkiet har varit aktuella sedan Turkiet valde att försena Finlands och Sveriges process att bli medlemmar i Nato. Turkiet beskyllde Finland och Sverige för att skydda terrorister. […]

Outi Korhonen, som är professor i internationell rätt vid Åbo Universitet, bedömer att fall som redan är avgjorda inte kommer att behandlas igen. Enligt Korhonen skulle det kräva en större mängd nya bevis.

– Vår tolkning av lagen kan ju inte ändra på grund av politiska orsaker. Det skulle behövas nya juridiska och objektiva motiveringar, säger Korhonen.

Korhonen anser att det är beklagligt att Turkiet, Finland och Sverige i trepartsdokumentet kom överens om att ha diplomatisk kontakt angående utlämningsärendena. Det gäller speciellt utbytet av underrättelseinformation.

Korhonen frågar sig hur mycket mer utbyte av information som kommer att ske och om det kommer leda till nya bevis som kan ändra på de redan avgjorda fallen. Läs artikel