Torbjörn Westman – ny beredskapsdirektör i Västernorrland, Sveiges Radio

Torbjörn Westman, ny beredskapsdirektör, tror att den närmsta framtiden kommer innehålla mer övningar i att försvara oss i en eventuell krigssituation.

I månadsskiftet fick Länsstyrelsen Västernorrland en ny beredskapsdirektör i Torbjörn Westman. I hans arbetsuppgifter ingår bland annat att internt hålla ihop den arbetsgrupp på fem personer som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor på Länsstyrelsen. Det externa arbetet handlar om att samverka dels i länet med kommuner och myndigheter, och även med myndigheter och Länsstyrelser på nationell nivå…

Vad kommer ni öva på nu inom den närmsta framtiden?

– Vi kommer göra mindre övningar där vi provar olika tekniska system, som vi har nytta av oavsett vad som händer. Sedan tror jag att det kommer komma mer med civilt försvar och övningar kring det nu när man bygger upp Försvarsmakten och det civila försvaret. Då behöver vi ju öva. Läs artikel