Tony Johansson: ”Sverige blir inte säkrare i Nato”, tidningenelektrikern.se

Tony Johansson, doktor i ekonomisk historia och författare

Sverige blir inte säkrare i Nato – vi blir ett mål för ryska kärnvapen. Det finns heller ingen anledning att hasta fram beslut i en så viktig fråga.

Rysslands angrepp på Ukraina omintetgjorde den europeiska säkerhetsordning som uppstod efter Sovjetimperiets fall. Om detta är alla överens. Att det också skulle omöjliggöra den svenska alliansfriheten är däremot historielöst. […]

Försvarshögskolans förre rektor generalmajor Karlis Neretnieks, bedömer det mot bakgrund av vad vi ser i Ukraina som i det närmaste uteslutet att Ryssland skulle klara att invadera Sverige eller ens besätta något territorium. Sveriges försvar är tekniskt mer avancerat än Ukrainas och de ryska trupperna måste landsättas från luften eller sjön – inte den relativt enklare landvägen som i Ukraina.

Ett ryskt anfall mot Sverige är därför ytterst osannolikt. Sverige är säkrare än många tror. Vi behöver inte vara så himla skraja. Vi har tid till en vettig demokratisk process. Vi har tid att rusta upp det svenska försvaret och välja en väpnad alliansfrihet som inte spär på spänningarna i Östersjön.

Vi kan säga nej till kärnvapenalliansen Nato, och nej till att göra oss och våra barn och barnbarn till ryska kärnvapenmål. Läs artikel