Terrorstämpling av ryska politiska partier, riksdagen.se

Svar på skriftlig fråga 2022/23:156 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M).

Björn Söder har frågat mig om jag avser verka för att terrorstämpla de ryska politiska partier som stöder den ryska regimens brutala aggression mot Ukraina och för att partiernas medlemmar ska hamna på sanktionslistor.

Den ryska statsledningens brott mot folkrätten ska utredas och ansvariga måste ställas till svars. Inom den ryska ledningen är det ytterst president Putin som bär ansvaret. Ryska beslutsfattare, inklusive president Putin, bär också ett individuellt straffansvar för aggressionen mot Ukraina. De bär ansvar för den repression som utförs mot den ryska befolkningen.

Sverige har inga nationella terrorismsanktioner utan agerar genom EU och EU:s gemensamma sanktionslista. Regeringen står fast vid att Sverige ska verka för en robust och principfast politik gentemot Ryssland bilateralt och inom EU. Vi kommer fortsätta arbetet med att skärpa sanktionerna mot Ryssland samtidigt som vi värnar enigheten inom EU. Flera medlemmar i Enade Ryssland och Rättvisa Ryssland är redan föremål för riktade sanktioner inom ramen för sanktionsregimen Ukraina territoriell integritet. Den 16 december antog EU också riktade sanktioner mot ryska partier som stödjer Rysslands aggression mot Ukraina.

EU har sedan 2014 infört en rad restriktiva åtgärder mot ryska makthavare. Sverige är drivande för att stärka EU:s sanktioner och öka trycket på Ryssland. Läs svaret