Syria-ambassadør Peter Ford: Jeg skammer meg over mitt lands handlinger, midtifleisen.wordpress.com

Peter Ford er tidligere britisk ambassadør til Syria (2003-2006) og har offentlig fordømt Storbritannias og andre NATO-medskyldiges terrorkrig ved stedfortreder for å skape et regimeskifte i den arabiske nasjonen. Han er en erfaren diplomat med grad i arabiskstudier fra universitetet i Oxford og var diplomat i flere land i Midtøsten. […]

Spørsmål: Hvordan tolker du avgjørelsen i forrige uke fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) om å ta fra Syria dets medlemsrettigheter basert på påstander om at den syriske regjeringens militære styrker gjentatte ganger har brukt kjemiske våpen under den ti år lange krigen? Det synes som om at OPCW har blitt ekstremt politisert av USA og deres vestlige allierte. Ser du mye press mot medlemslandene av vestlige makter for å få til OPCW-sanksjoner mot Syria?

Peter Ford: Vestmaktene er som hunder med et gammelt bein når det gjelder den angivelige bruken av kjemiske våpen i Syria. Det er ikke noe kjøtt på beinet, men de fortsetter å gnage ivei. Hvorfor? Fordi den gjentatte påstanden om at “Assad gasser sitt eget folk” har blitt en hjørnestein i hele den vestlige propagandafortellingen om Syria. Uten den ville det være vanskeligere å rettferdiggjøre den grusomme økonomiske krigen mot Syria, i stor grad ved innføring av sanksjoner. Og siden den militære innsatsen for regimeskifte mislyktes, er økonomisk krigføring nå det siste håpet de vestlige maktene har for å destabilisere Syria tilstrekkelig til å velte regjeringen. For at denne strategien skal fungere, er Vestmaktene meget beredt til å undergrave OPCWs troverdighet ved å misbruke sine evner til å manipulere organisasjonen når det gjelder Syra. Läs artikel