Sverige ska öka antalet värnpliktiga till 10 000, aftonbladet.se

Mikael Damberg, finansminister (S) och Peter Hultqvist, försvarsminister (S)

[…] Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget behöver Sveriges försvarsförmåga öka ytterligare. Vi vill bygga att starkt folkförsvar. Ett totalförsvar med folklig förankring, av svenska folket och för svenska folket. En grundläggande del av detta är värnplikten.[…]

Vi socialdemokrater vill öka antalet värnpliktiga i grundutbildningen för att säkerställa att Försvarsmaktens förband har tillgång till utbildad och övad personal.

Antalet värnpliktiga ska öka till 8 000 år 2025. Därefter vill vi socialdemokrater att ökningen fortsätter till minst 10 000 som nästa etappmål.

Ett ökat antal värnpliktiga leder till en starkare krigsorganisation och en starkare folkförankring. Läs artikel