Sverige ska ha ett starkt folkförsvar – vill se 10 000 fler värnpliktiga, socialdemokraterna.se

Sverige är värt att försvara. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget behöver svensk försvarsförmåga öka ytterligare. Den militära förmågan ska fortsätta stärkas och försvarsanslagen ska upp till 2 procent av BNP så snart det är praktisk möjligt och senast till 2028. Antalet värnpliktiga på sikt öka till minst 10 000. Det är huvudbudskapet i det försvarspolitiska paket som Socialdemokraterna presenterar idag den 24 augusti 2022. […]

Den militära förmågan ska fortsätta stärkas och försvarsanslagen ska upp till 2 procent av BNP så snart det är praktiskt möjligt och senast till 2028. Antalet värnpliktiga på sikt öka till minst 10 000. Den samlade krigsorganisationen ska öka från 60 000 till minst 100 000 personer till och med år 2030. Läs pressmeddelande