Sverige och Storbritannien samarbetar om ökat militärt stöd till Ukraina, forsvarsmakten.se

I dag torsdag 16 mars presenterar regeringen ett strategiskt samarbete med Storbritannien till stöd för Ukraina. Samarbetet syftar bland annat till att förbättra logistik och underhåll av de Archerpjäser Sverige avser donera till Ukraina. Antalet pjäser att donera föreslås till åtta varav två pjäser som del av underhållssystemet. Samarbetet inkluderar ett bemyndigande att sälja 14 Archerpjäser till Storbritannien vilket möjliggör donation av artillerisystem AS 90 från Storbritannien till Ukraina. I en extra ändringsbudget lämnas även förslag om bemyndigande att bland annat donera tidigare aviserade stridsvagnar av typen Leopard 2 samt att tillföra medel för återanskaffning av materiel. […]

I dag har regeringen beslutat om en extra ändringsbudget på dryga sex miljarder kronor i vilken det föreslås att åtta Archerpjäser varav två underhållspjäser ska skänkas till Ukraina. I beslutet ingår även tidigare aviserade stridsvagnar av typen Leopard 2 samt delar och ammunition till luftvärnssystemet HAWK. Stödet är koordinerat med andra länder och är efterfrågat av Ukraina. Läs pressmeddelande