Sverige och Finland: utökat försvarssamarbete med USA, osw.waw.pl

Under den årliga säkerhetskonferensen som ägde rum den 9 januari i Sälen meddelade försvarsminister Pål Jonson att regeringen inlett samtal med USA om ingåendet av ett försvarssamarbetsavtal (DCA). Avtalet är avsett att göra det möjligt för Förenta staterna att ge stöd snabbare och effektivare i händelse av kris och krig. Trots att förhandlingarna är i ett tidigt skede har Jonson redan meddelat att Pentagon kan få rätt att lagra militär utrustning och investera i militär infrastruktur på svenskt territorium. Finland inledde också samtal om undertecknandet av DCA i september 2022 och i februari 2022 även Danmark, som trots mer än 70 års militär allians med USA och ingåendet av ett antal avtal under denna tid aldrig har undertecknat ett omfattande avtal på detta område. I april 2021 slöt Norge ett kompletterande försvarssamarbetsavtal med USA. […]

När det gäller både Sverige och Finland är den ytterligare fördjupningen av de bilaterala förbindelserna med Förenta staterna efterdyningarna av inledningen av processen för dessa länders anslutning till Nato. Båda länderna går från att vara nära partner till Washington till att vara dess allierade. DCA kommer att ge den rättsliga grunden för amerikanska investeringar i utvald militär infrastruktur på deras territorium. Dessutom kommer amerikanska styrkor att få större frihet att flytta och basera sina enheter i båda länderna. Avtalet kommer också att reglera den rättsliga ställningen för amerikanska soldater som vistas på Sveriges och Finlands territorium eller frågan om straffrättsligt ansvar för eventuella brott som begåtts där. Läs artikel