”Sverige höll emot Nazityskland”, kkrva.se

Olof Santesson

Sverige och Hitler 1939–1945. Ett bidrag till historien om Sverige och Tyskland under andra världskriget
författare: Kent Zetterberg    förlag: Carlsson Bokförlag, Tallinn, 2021

Ledamoten Zetterberg anser, mycket bestämt, att Sverige inte ska kritiseras för sin hållning under andra världskriget. På en gång blygsam och envist beslutsam har han här varit en röst i den svenska efterkrigsdebatten. När han nu återkommer till temat ger det intrycket av att han en gång för alla vill summera en insats som beredskapsårens ledande forskare – en roll han länge delade med sin tjugofem år äldre akademikollega, Arvid Cronenberg som avled senhösten 2021 i en ålder av nära etthundra år. Läs presentationen