Sverige går med i Natos rymdprojekt, nyteknik.se

[…] APSS står för ”Alliance Persistent Surveillance from Space” och är ett projekt som ska ändra hur Nato samlar in och använder data från rymden. Genom att använda både nationella och kommersiella tillgångar – som exempelvis satelliter – ska försvarsalliansen förbättra sina underrättelseförmågor. […]

Målet för APSS är att förbättra Nato-ländernas samarbete i rymden, medverkan gör att även Sverige får ta del av rymddata.

– Det här är ett initiativ att fusionera och samarbeta kring rymdlägesbild, det vill säga information från rymden, och det kan man använda både för att identifiera olika typer av naturkatastrofer men det kan även användas för försvarsunderrättelser och för att följa lägesbilder på marken. Det man kan konstatera från kriget i Ukraina är att sensorer och rymdlägesdata är väldigt viktigt för det moderna slagfältet och det känns bra att Sverige nu går in i det här samarbetet, säger försvarsminister Pål Jonson till Aftonbladet.

Via Esrange i Kiruna har Sverige nu förmågan att skjuta upp satelliter – även om den första satelliten ännu inte lämnat svensk mark. Medverkan i APSS och det nya närmre samarbetet med Nato kan leda till flertalet uppskjutningar framöver. Läs artikel