Sverige backar om vapen till Turkiet: ”Turbulent tid”, expressen.se

Sverige backar från sitt nej till vapenexport till Turkiet, ett turkiskt krav för att acceptera Sverige i Nato.

Svenska företag kan få börja sälja vapen till Turkiet igen – det ska prövas med hänsyn ”till omständigheterna i dag”, enligt tillståndsmyndigheten ISP.

– Diskussionen om svenskt Natomedlemskap är bland aspekter som kan påverka en prövning, säger Karl Evertsson, chef på ISP.

Att Sverige häver sitt vapenstopp är ett för Turkiet ”symboliskt mycket viktigt krav”, enligt Turkietexperten Halil Karaveli. […]

Turkiets fem krav på Sverige för att säga ja till svenskt medlemskap i Nato:

1. Upphöra med politiskt stöd till terrorism.

2. Eliminera källan till finansiering av terrorism.

3. Sluta med vapenstöd till PKK/PYD.

4. Häva vapenembargo och sanktioner mot Turkiet.

5. Globalt samarbete mot terrorism.

Källa: Republiken Turkiets kommunikationsdirektorat 

Expressen har bett utrikesminister Ann Linde att kommentera vapenkraven, men UD hänvisar till Inspektionen för strategiska produkter (ISP), den myndighet som ger tillstånd till svensk vapenexport.

– Vi prövar ansökningar som kommer in från svensk försvarsindustri från fall till fall. Det finns inget embargo. Vi tar ställning till omständigheterna i dag, säger Karl Evertsson, chef för krigsmaterielgruppen på ISP.

– Prövningen utgår från försvars-, säkerhets- och utrikespolitiska skäl och kriterier. De kan ändras över tid. Det är en turbulent tid, allt inom det säkerhetspolitiska området från kriget i Ukraina till diskussionen om svenskt Natomedlemskap är aspekter som kan påverka en prövning, säger han.

Han säger inte rent ut att det är fritt fram för svenska företag att sälja vapen och krigsmateriel till Turkiet. Men förklarar att ”diskussionen om svenskt Natomedlemskap” har ändrat förutsättningarna.

Det återstår nu för den svenska regeringen att övertyga Erdogan om att Sverige har luckrat upp sitt motstånd mot vapenexport till Turkiet. Läs artikel