Svenska markförband ledde in brittiskt attackflyg, forsvarsmakten.se

Inom ramen för försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force, JEF, genomfördes operationen Baltic Striker 22 över södra Östersjön och Ravlunda skjutfält. Målsättningen var att Södra militärregionen med stöd av svenska krigsförband och förband från samarbetspartners inom JEF skulle bekämpa ett fientligt landstigningsföretag längst Skånes ostkust.

Övningen som genomfördes under onsdagen var första gången som brittiska stridsflygplan bekämpar mark- och sjömål genom svensk ledning inom ramen för JEF.

– Svenska markförband underställda Södra militärregionen ledde in brittiska attackflyg av typen Eurofighter Typhoon för att bekämpa mål både på marken och till sjöss. Samtidigt skyddades de brittiska stridsflygen från hot i luften av svenska JAS 39 Gripen, säger överste Per Nilsson, chef för Södra militärregionen. Läs pressmeddelande