Svensk Soldat 2019: ”Varje besked om att mobiliseringen och motståndet ska avbrytas är falskt.”, cornucopia.cornubot.se

I den nya utgåvan av Försvarsmaktens Svensk soldat & sjöman (SV SOLD 2019) tydliggörs den gamla slagdängan om att varje meddelande om att mobilisering eller motstånd ska avbrytas är falskt och att sociala medier eller SMS aldrig kommer användas officiellt.

Texten i SV SOLD 2019 lyder som följande i bilagan kring mobilisering:

”Observera!
Påbörjad mobilisering ska inte avbrytas.
Varje besked om att mobiliseringen och motståndet ska avbrytas är falskt. Sociala medier och SMS används inte för inkallelse.”

Det går alltså inte att avbryta mobiliseringen och motståndet genom desinformation och påverkansoperationer. Mobiliseringen ska fortsätta och motståndet kan inte avbrytas. Man får förutsätta att alla soldater, sjömän och krigsplacerade läser SV SOLD 2019. Läs artikel

Svensk Soldat 2019 finns att läsa här.