SV-veteran snur og sier ja til Nato-medlemskap, nettavisen.no

– Norsk utmelding er ingen aktuell rikspolitisk sak og bør derfor heller ikke være det for SV, sier Seierstad til Gudbrandsdølen Dagningen.

SV og Rødt er de to norske partiene representert på Stortinget som fremdeles har programfestet utmelding av Nato. Etter Russlands angrep på Ukraina og Sverige og Finlands inntreden i Nato, mener Seierstad at det blir feil å ha utmelding av militæralliansen i programmet.

Det står også at partiet skal «påvirke Nato i rett retning», og dette står Seierstad fortsatt inne for.

SV bør fortsatt jobbe for at Norge ikke skal delta i Natos offensive krigføring, kreve garanti for at militære fly og fartøy som opererer i norsk farvann og luftrom, ikke har atomvåpen, og arbeide for at Nato ikke skal påberope seg retten til førstebruk av kjernefysiske våpen, mener han. Läs artikel