Stridsutbildning på Nordkalotten – året om, forsvarsmakten.se

Det säkerhetspolitiska intresset för Arktis fortsätter att öka vilket förstärker Nordkalottens militärstrategiska värde. Försvarsmaktens vinterenhet har därför sedan flera år tillbaka haft en allt starkare efterfrågan på vinterstridskurser av våra internationella samarbetspartners. Nu växer också intresset för att verka på Nordkalotten under barmarksförhållanden.– Om vi någon gång måste komma hit med vår enhet kommer vi att vara mer förberedda för att vi vet hur terrängen är och hur man agerar i den, säger Devin Nolen, kursdeltagare från Nederländerna. Läs pressmeddelande