Stridsövningen Sapeli 21 i huvudstadsregionen och Nyland, maavoimat.fi/sv

Över 1 350 beväringar och reservister deltar i krigsövningen som ordnas i månadsskiftet november-december i ett område som sträcker sig från Helsingfors till Hangö.

Övningen Sapeli 21 som leds av Gardesjägarregementet ordnas i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tusby, Kyrkslätt, Raseborg och Hangö under perioden 26.11-3.12.2021. Övningen är slutkrigsövning för de beväringschefer som inledde sin tjänstgöring i januari, för Beredskapsenhetens beväringar och militärförarna samt för de beväringar som utbildas för manskapsuppgifter, som inledde sin tjänstgöring i juli. Läs pressmeddelande