Større risiko enn man tror, dagbladet.no

NTNU-professor Jo Jakobsen sier til Dagbladet at han mener at våpenleveranser fra Nato til Ukraina er mer risikabelt enn man tror. Han mener også at Nato har vært overtydelige om at de ikke vil involvere seg militært i Ukraina. […]

Da Russland i mars bombet en militærbase i Ukraina nær grensa til Polen, sa Jakobsen til Dagbladet at han tolket det som et signal til Nato om at innblanding vil få konsekvenser.

– Natos store skrekk er om Russland skulle angripe våpenleveranser i et Nato-land, for eksempel Polen. Risikoen knyttet til våpenleveranser er framtredende og undervurdert, sier Jakobsen. Läs artikel