Statsministeren: Deler Totalberedskaps-kommisjonens alvorsforståelse, highnorthnews.com

Nå er det alvor, understreker Totalberedskapskommisjonen og framholder at «styrket beredskap i nord er av særlig stor betydning». Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og hans regjering har fått tid til å la kommisjonens rapport, som kom i sommer, synke inn.

Så er spørsmålet: Hvordan møter statsministeren nå dette alvoret i nord?

– Jeg er enig med Totalberedskapskommisjonen i at situasjonen er alvorlig. Det er den i hele Europa og i Norge, som grenser til et Russland som fører krig mot et annet naboland. Nå har Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonens rapporter vært på høring. Framover skal vi oppsummere disse og høringssvar i arbeidet med både beredskaps- og forsvarsplaner, sier Støre til High North News på konferansen Agenda Nord-Norge.

– Regjeringa har fra dag én vært opptatt av å styrke det militære forsvarets operative evne og ansette flere folk. Vi har gjort mange grep innenfor forsvarssektoren, men Totalforsvarskommisjonen peker jo på samspillet mellom sivilsamfunnet og beredskapsetatene – og dette er noe vi må jobbe med hele tida. […]

Kommisjonen anbefaler konkret at nasjonal sikkerhet og forsvarsevne skal inngå i vurderingsgrunnlaget når sykehusstruktur og helseberedskap i Troms og Finnmark vurderes. Vil dette legges til grunn av regjeringa?

– Dette mener jeg er et viktig perspektiv. Hele beredskap- og sikkerhetsbehovet må ses i sammenheng når vi både planlegger samferdsel, helse og energi. Det kan jeg bekrefte, men de konkrete løsningene på det må vi komme tilbake til, svarer statsministeren. Läs artikel