Socialdemokratiska studentförbundets säger nej till North Atlantic Treaty Organization (NATO), s-studenter.se

[…] Beslut: S-studenter är för fortsatt militär alliansfrihet

S-studenter är fortsatt för militär alliansfrihet och därmed emot ett svenskt medlemskap i NATO. S-studenter ställer sig frågande till om Sverige med trovärdighet kan arbeta för global kärnvapennedrustning som medlem i en militärallians med kärnvapen som hörnsten. S-studenter vill att Sverige inte bidrar till militär upprustning. Sveriges röst i världen ska fortsatt vara stark och mänskliga rättigheter ska vara av högsta prioritet i den förda utrikes- och försvarspolitiken.

Vid det att partistyrelsen den 15 maj fattar beslut som möjliggör svenskt NATO-medlemskap kräver S-studenter följande.

  1. Norden ska vara en kärnvapenfri zon.
    Ett NATO-medlemskap innebär också ett medlemskap i en kärnvapenallians. Socialdemokraterna ska upprätthålla sitt arbete för global kärnvapennedrustning. Inga kärnvapen ska tillåtas på svenskt territorium.
  1. Inga utländska militärbaser på svenskt territorium.
    Svenskt territorium står under svenskt självbestämmande. Ingen permanent militär närvaro från utländsk makt bör tillåtas. Etablering av utländska militärbaser på svensk mark ska starkt avvisas. Läs uttalandet