Samarbeta hellre militärt inom EU, Jörgen Anderssson, Hallandsposten

Jörgen Andersson (S), tidigare minister och kommunpolitiker diskuterar försvarspolitiken och föredrar ett militärt samarbete med EU…

Man premierar ett land vars president lämnar klimatavtalet och inte tycker att ett handelsavtal med Europa är viktigt. Den person som man i övrigt kritiserar väljer man att köpa robotar ifrån. Beslutet tas i samband med ett möte med USA:s försvarsminister i Helsingfors. Eftersom politiska värderingar legat i botten anser jag att vi i stället borde ha prioriterat det europeiska samarbetet.

Jag är ingen vän av Nato. Jag tycker i stället att EU ska bygga upp ett gemensamt försvar.

Men jag respekterar alliansen som är ärlig och vill bli medlemmar, till skillnad från regeringen som inte vill det men ändå de facto är med, men i retoriken säger nej. Vi står endast utanför Nato:s §5, i övrigt är vi med. Denna paragraf innebär att medlemmar solidariskt hjälper varandra vid konflikt. Det har vi för övrigt förbundit oss i EU. Läs artikel