SAKs skolor för flickor över årskurs 6 är öppna igen, sak.se

SAKs skolor för tonårsflickor har öppnat gradvis under de senaste veckorna, medan många andra flickskolor runt om i landet har förblivit stängda.

Alla skolor som drivs av Svenska Afghanistankommittén, SAK, för flickor på högstadie- och gymnasienivå är öppna igen sedan slutet av oktober. Skolorna har öppnat gradvis under de senaste sex veckorna, medan många andra skolor för tonårsflickor runt om i landet förblivit stängda.

– Det glädjer oss att flickor i våra skolor har kunnat gå tillbaka till skolan. Men det är oacceptabelt att så många andra flickor i landet fortfarande nekas sin rätt till utbildning, säger Andreas Stefansson, SAKs generalsekreterare. […]

SAK har omkring 100 000 elever i sina skolor från årskurs 1 till 12. Runt 60 procent av eleverna är flickor. Läs nyhetsbrevet