Så vill regeringen rusta Sverige till Nato-nivå: ubåtar, luftvärn och soldater, aftonbladet.se

Flera ubåtar, nytt luftvärnssystem och en fyrdubbling av antalet krigsplacerade soldater på Gotland. Det är några av prioriteringarna som försvarsminister Peter Hultqvist (S) ser framför sig när försvaret nu ska rustas till Nato-nivå.

– Vi har en hotfull omvärld och utifrån det måste vi fundera på vår militärstrategiska inriktning, säger han.

Regeringen och de övriga riksdagspartierna kom i mars överens om att Sverige ska nå upp till 2,0 procent av BNP med genom försvarssatsningar. Hittills har det varit okänt vad satsningarna ska bestå av men nu går försvarsminister Peter Hultqvist ut i Aftonbladet med regeringens inriktning om hur pengarna ska fördelas. […]

Har ni tagit i beaktande inspel från andra Nato-länder när ni lagt upp strategin?

– Nej, det är nog alldeles för tidigt att ha någon uppfattning om det. Vi måste se till att vi i grunden har ett starkt nationellt försvar och enligt artikel 3 i Nato-förordningen måste vi kunna försvara oss själva. Läs artikel