Så ska svenska flottan anpassas till Natos krav, omni.se

Under lång tid har svenska marinens främsta uppdrag varit att stoppa en invasion. Men vid ett framtida Natomedlemskap förändras uppdragets tyngdpunkt till att skydda allierade transporter på Östersjön, och för det krävs helt nya fartyg, skriver Aftonbladet.

– Det är helt väsensskilt. Då behövs större fartyg, som är uthålligare och har en rejäl luftvärnsförmåga, så de kan luftskydda civila transportfartyg, säger Robert Dalsjö, överingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

För att anpassa flottan ska bland annat de Visby-korvetter som nu är i bruk utrustas med luftvärnsrobotar. Dessutom ska två nya större ytstridsfartyg vara klara 2030 och ytterligare två därefter.

Utöver detta vill försvaret ta fram en helt ny ubåtstyp efter 2035, utöver de två ubåtar av Blekingeklassen som just nu byggs av Kockums i Karlskrona. Om detta finns dock ännu inget beslut fattat. Läs artikel