Så pekade Sverige ut Huawei som en spionorganisation, dn.se

[…] USA bearbetade sina allierade på flera plan – framför allt genom samtal på olika nivåer och hot om uteblivna underrättelsesamarbeten.

Australien portade Huawei först – och drabbades av handelssanktioner av Kina. Det skickade stötvågor in andra västländers regeringars kärnor där nästan alla är starkt beroende av handel från en av världens största marknader.

Det blev nu uppenbart: valet stod ytterst mellan Kina och USA och kunde få stora konsekvenser. I det läget drog USA på full gas för att utesluta Huawei från västvärlden. […]

Åter till Sverige och PTS beslut hösten 2020. Den 19 november satt Säpos generaldirektör Klas Friberg och Försvarsmaktens ÖB Micael Bydén på ett seminarium anordnat av Saab. De förde fram ett gemensamt budskap: Beslutet att utesluta Huawei hade fattats självständigt och utan påtryckningar. På en fråga om USA utövat påtryckningar sade Klas Friberg:

– De har inte satt något starkt tryck men de tycker att det är viktigt att Sverige inte är alltför beroende av ZTE och Huawei.

– Vi viker inte ner oss och det är en helt självständig bedömning från den myndighet som ska besluta och det är PTS.

Samtidigt kan DN berätta att USA utövade påtryckningar mot politiker på hög nivå inför beslutet.

– Amerikanerna har ju hört av sig till oss och påpekat att de tycker att det är viktigt, säger DN:s källa som är politiker på hög nivå och som haft insyn i frågorna. Läs artikel