Så blev Nord Stream ett storpolitiskt vapen, svd.se

Karin Edberg Biträdande lektor vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet Anna Storm Professor vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet

I början av juni offentliggjorde EU sitt sjätte sanktionspaket mot Ryssland sedan landet invaderade Ukraina. Paketet innebär att Rysslands möjlighet att exportera olja till EU kraftigt begränsas. Ett potentiellt sjunde sanktionspaket förväntas fokusera på gasexporten och skulle innebära ett betydande ekonomiskt avbräck för Ryssland. Många bedömare menar dock att EU:s stora behov av naturgas kommer att göra det svårt att få igenom sådana sanktioner.

En del av den ryska gasexporten har emellertid redan påverkats. Efter krigsutbrottet i februari valde Tyskland att dra in tillståndet för den då precis färdigställda naturgasledningen Nord Stream 2 och bolaget försattes i konkurs. Denna ledning som består av två drygt metertjocka rör, med start i Ust-Luga i Ryssland och anslutning i Lubmin i Tyskland, ligger därmed i dagsläget oanvänd på Östersjöns botten. Nord Stream 1, som togs i bruk 2011-2012 och som består av två motsvarande rör med samma dragning, förutom att den lämnar land i ryska Vyborg, har samtidigt fortsatt att leverera naturgas till den europeiska kontinenten.

Just den här veckan är Nord Stream 1 avstängd för ordinarie underhåll, något som sällan brukar skapa rubriker. I det rådande läget har avstängningen dock medfört en rädsla i det gasberoende Tyskland för att ledningen inte kommer att öppnas igen. Om så blir Nord Stream 1 ett energipolitiskt vapen för Ryssland såsom Nord Stream 2 redan blivit för Tyskland.

Sverige har spelat en inte oviktig roll i tillkomsten av de båda naturgasledningarna. Sveriges och berörda kommuners hållning har dock förändrats på avgörande sätt mellan Nord Stream 1 och Nord Stream 2. […]

Nord Stream 1 och 2 är två bolag med olika ägarstrukturer, även om ryska Gazprom är huvudägare i båda. Den formella skillnaden mellan bolagen har fått ökad betydelse under de senaste månaderna. För Nord Stream 1 har det varit angeläget att distansera sig från Nord Stream 2, att framhäva en internationell profil och visa hur bolaget framgångsrikt och pålitligt levererat naturgas under det senaste decenniet. I ett pressmeddelande från början av mars i år skriver bolaget att det inte är involverat i Nord Stream 2, inte belagt med några sanktioner och att kapaciteten att leverera naturgas därför är oförändrad. Läs artikel