S fattar beslut om Nato på söndag, svd.se

Socialdemokraterna kommer att fatta beslut den 15 maj om hur partiet ställer sig till ett Nato-medlemskap. Det säger partisekreterare Tobias Baudin vid en pressbriefing. […]

Den 12 maj ska Finlands president Sauli Niinistö ge besked om sin syn på Natomedlemskap och den 14 maj har Socialdemokraterna i Finland extra partifullmäktige och fattar beslut om Natomedlemskap. Statsminister Sanna Marin ska ge besked om sin personliga ståndpunkt inför mötet.

Detta framhåller Baudin som ett skäl till valet av tidpunkt för de svenska Socialdemokraternas besked.

– Det finns fördelar med att hålla jämn takt med vårt grannland och nära samarbetspartner, säger han och fortsätter:

– Det är bättre att fatta beslutet nu på söndag än att vänta en dryg vecka till. Vi kan fatta ett välgrundat beslut på söndag. […]

Partimedlemmarna och distrikten ska dock lämna sina synpunkter senast den 12:e maj. Frågan är varför inte de också först får ta del av den säkerhetspolitiska rapporten.

– Vi har ju dialog utifrån det läge som är givet just nu i partiet. Vad tycker medlemmar. Det är klart en fråga som har diskuterats på kongresser, runt om i landet, man vet vad som har hänt, processen i Finland och vad man har för synpunkter utifrån det här, säger Tobias Baudin (S).

TT: Men varför ska de tycka något före den här analysen när ni i partiledningen inte kan göra det?

– Det är partistyrelsen som äger den här frågan, det är de som ska tycka till till syvende och sist och fatta beslut och det gör de den 15 maj. Läs pressträffen