Ryssland stryper diplomatiska band till Finland, hbl.fi

Ryssland stänger sin ambassads kontor i Villmanstrand den första juli. Samma dag läggs det finländska generalkonsulatets avdelningar i Petrozavodsk och Murmansk ned och sammanfogas till generalkonsulatet i Sankt Petersburg.
Det här var den ryska statens besked när Finlands ambassadör i Moskva Antti Helanterä kallades upp på tisdagen, meddelar det ryska utrikesministeriet i ett uttalande.
Enligt ryska myndigheter presenterade tjänstemän en not till Finland som var ett svar på vad som uppfattats som fientliga handlingar gentemot Ryssland.
”På den finska sidans initiativ har den bilaterala dialogen strypts, det breda ekonomiska samarbetet förstörts, nätverket av systerstadsband mellan städer och regioner brutits, det nära gränssamarbetet upphört och flyg- och järnvägskommunikationerna avbrutits”, skriver ministeriet i ett pressutskick och avslutar:
”Ansvaret för den nuvarande situationen ligger helt och hållet hos Finland.”
Ministeriet anser också att Finland gör det omöjligt för ryska diplomater att jobba som vanligt. Läs  artikel