Ryssland genomför Open Skies inspektionsflygning i Finland, puolustusvoimat.fi

Ryssland genomför en Open Skies-inspektionsflygning i Finland 17 – 21 augusti 2020. Flygningen sker inom ramen för Open Skies-avtalet.

Open Skies är ett avtal vars målsättning är att främja öppenhet och säkerhet i Europa. Avtalet möjliggör för medlemsländerna att utföra inspektions- och fotograferingsflygningar i de andra medlemsländernas luftrum i enlighet med en på förhand uppgjord flygningsplan. Finland anslöt sig till avtalet i februari 2003.

På grund av coronaviruset är förutsättningen för inträde i landet att personerna har intyg över negativt COVID19 PCR-testresultat, som tagits inte mindre än 72 timmar före ankomst till landet. Vid ankomst till Finland förnyas testet med  Centrets för militärmedicin åtgärder. Samtidigt testas finländarna i värdgruppen. Efter testet går båda grupperna till isoleringsliknande förhållanden tills testresultaten har blivit klara (ungefär 24 timmar). Läs pressmeddelande