Russland innfører lov mot historieforfalskning, forsvaretsforum.no

Loven innebærer blant annet at det er straffbart å sette likhetstegn mellom Sovjetunionen og Nazi-Tysklands handlinger under andre verdenskrig.

Historikere har tidligere kritisert loven fordi den er åpen for vide tolkninger. Enkelte mener også at den kan sikre Kreml «monopol på sannheten» og dermed brukes til å sensurere visse historiske synspunkter.

Putin har forsvart loven med at den trengs i kampen mot historieforfalskninger. I 2019 gikk han hardt ut mot en resolusjon i EU-parlamentet der også Sovjetunionen ble anklaget for at annen verdenskrig brøt ut. Läs artikel