Russland er ute av Open Skies-avtalen, forsvaretsforum.no

Ingen andre ordninger gir land samme mulighet til å verifisere militær aktivitet som foregår innenfor hverandres grenser som Open Skies. I nesten 20 år har USA, Canada, Russland og land i Europa hatt muligheter til å fly med sine egne fly og ta bilder over hverandres territorium. Det har latt dem samle inn bilder av militære installasjoner og eventuelle troppeforflytninger.

Men i november i fjor var det slutt for USA. President Donald Trump mente at Russland ikke fulgte avtalen som USA dermed heller ikke ville være del av. Lørdag 18. desember følger Russland etter. De vil ikke være med i Open Skies uten USA.

Tilbake står en avtale uten de to største partene, i en tid der forholdet mellom Russland og Vesten stadig blir mer anspent. Men avtalen legges ikke død enda. Ragnhild Hustad, underdirektør i Forsvarsstaben og sjef for rustningskontroll i Norge, sier til Forsvarets forum at kompetansen som Open Skies har vært med på å bygge opp, skal opprettholdes.

Neste år skal Norge blant annet fly over Ukraina, og Norge er fortsatt forpliktet til å ta imot eventuelle innkommende flyvninger.

– Man har treningsflyvninger med andre allierte, for å øve oss på Open Skies-flyvninger, sier Hustad. […]

Norge og andre land får nå mye mindre kunnskap om hva Russland og USA egentlig holder på med militært. Det skjer etter at Russland forlot CFE-avtalen, som hadde mål om å redusere konvensjonelle styrker og verifisere materiell. Inntil videre er Russland fortsatt part i Wien-dokumentet, som innebærer at verifisering av militære styrker og observasjon av militære øvelser. Men heller ikke den har vært oppdatert på ti år.

– Avtalene har falt en etter en, uten at det har kommet nye til, sier Ingeborg Bjur, doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), til Forsvarets forum. Ved IFS jobber hun blant annet med tema knyttet til sikkerhetspolitikk i nordområdene. Läs artikel