RT förlorar i domstol – EU:s sanktioner hävs ej, dn.se

Som en av EU:s första åtgärder efter Rysslands invasion av Ukraina var att beordra ett omedelbart stopp för RT och Sputnik att sända i eller riktat mot EU-länderna, såväl i regelrätta tv-kanaler som i sändningar på Youtube. RT har sändningar på engelska, franska, tyska och spanska.

Enligt EU-beslutet, som fattades enhälligt av de 27 EU-regeringarna, gäller sanktionerna ”tills angreppet mot Ukraina har upphört, och tills (de) upphör med att bedriva desinformation och informationsmanipulering riktad mot EU och dess medlemsländer.” Tidigare hade EU också infört sanktioner mot RT:s redaktionschef Margarita Simonjan.

RT Frankrike överklagade sanktionsbeslutet till EU-domstolen och krävde att det skulle hävas. Sanktionerna bröt mot en rad principer i EU-stadgan om mänskliga rättigheter, bland annat yttrandefrihet, näringsfrihet, rätten att bli hörd och principen om icke-diskriminering, enligt RT.

I sin dom på onsdagen förkastar EU-domstolen samtliga dessa punkter.

Enligt domstolen i Luxemburg har ministerrådet lagt fram tillräckliga bevis för att RT Frankrike aktivt stött Kremls krig, och att mediets aktiviteter även kan utgöra ett hot för säkerheten inom EU. […]

Också många europeiska medier och journalister var kritiska till EU-sanktionerna mot de ryska sajterna, när de antogs i mars. Att stänga medier är inte rätt sätt att bekämpa desinformation, skrev bland annat Europeiska journalistfederationen (EFJ), där svenska journalistförbundet är medlem. I stället kan det ge motsatt effekt. Läs artikel