Rekordmånga reservister utbildades, maavoimat.fi

Antalet utbildningsevenemang för reservister har ökat anmärkningsvärt sedan Ryssland anföll Ukraina. I repetitionsövningar 2022 och i den frivilliga försvarsverksamhetens utbildningsevenemang deltog sammanlagt omkring 50 000 personer.

Till följd av tilläggsfinansieringen av försvarsanslagen anordnades år 2022 fler repetitionsövningar och utbildningsevenemang för frivillig försvarsutbildning än tidigare. Under året deltog cirka 30 000 reservister i repetitionsövningar och cirka 8 400 reservister deltog i försvarsmaktens frivilliga övningar. Cirka 17 000 personer har utbildats i de frivilliga nationella försvarskurser som Försvarsutbildningsföreningen (MPK) ordnar för att öva färdigheter för att utveckla militär förmåga.

– Reservens prestationsförmåga är grunden för Finlands försvar och repetitionsövningarna är en central del av värnplikten. Man kan säga att reserven har svarat utmärkt på inbjudan att delta i det nationella försvaret. Den ökade repetitionsutbildningen har också krävt mycket av personalen, säger Huvudstabens utbildningschef, överste Kari Pietiläinen. Läs artikel