Rekordmånga nya medlemmar i Ekenäsnejdens reservister: ”Världsläget har gjort att folk fått upp ögonen för vår verksamhet”, svenska.yle.fi

Det är populärt att gå med i en reservistförening. Redan nu, i augusti, har Ekenäsnejdens reservister fått dubbelt så många nya medlemmar jämfört med hela fjolåret.

– Sedan februari har vi sett en väldigt stort förändring i intresset för vår verksamhet, säger Mikael Bäckman, ordförande för Ekenäsnejdens reservister.

Han hänvisar bland annat till nationella och nyländska siffror, men också i Ekenäs med omnejd har intresset varit rekordstort.

– I Ekenäs brukar vi ha runt tio ansökningar på årsnivå, men redan nu har vi över tjugo och flera intresserade som ännu inte skickat in sin ansökan, säger Mikael Bäckman.

– Min personliga åsikt är att det är världsläget som har gjort att folk fått upp ögonen för vår verksamhet, tillägger han.

Alla som utfört sin militärtjänstgöring blir automatiskt en del av reserven. Dit hör du tills du fyllt 50 eller 60 år och kan bli kallad till repetitionsövningar som arrangeras av Försvarsmakten. En reservist är en person som ansökt om och blivit medlem i en reservistorganisation. I Ekenäsnejdens reservister kan alla 18 år fyllda finska medborgare ansöka om medlemskap. Ansökningskriterierna varierar.

– Vissa föreningar kräver att man också ska vara en del av reserven.

Det som däremot är gemensamt för alla reservistföreningar är att de fungerar som stödfunktion på frivillig basis. Det som många reservister i Ekenäsnejden sysslar med är skytte. Föreningen ordnar övningar på skyttebanan i Baggby. Läs artikel