Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med ti prosent. – Norsk sikkerhet ligger i amerikanske hender, mener professor ved Forsvarets høgskole, Nettavisen

Det er Tormod Heier, professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole, ikke fornøyd med.

– Dette viser bare at norsk sikkerhet ligger fullt og holdent i amerikanske hender. Sånn sett kan vi si at vi skyver egen sikkerhet over på USA. Og det kan vi kanskje gjøre så lenge vi tror at USA har en sterk egeninteresse av å forsvare Norge og områdene utenfor. Innerst inne kan det være at norske myndigheter egentlig lever nokså godt med dette, mener Heier.

– Det kan kanskje bety to ting: At Norge er opptatt av å følge lojalt opp det som resten av alliansen gjør, nemlig å overføre mer penger til Ukraina slik at Norge ikke skiller seg ut. For når spenningen er høy blir småstatene opptatt av å følge det Nato vil. Det andre er at Norge blir mer og mer avhengig av samarbeidet vi har med USA, forteller han.

– Dette budsjettet hjelper antakelig litt, men ikke så veldig mye lite. Det norske handlingsrommet vil fortsatt være lite, og vi må derfor belage oss på mer amerikansk og russisk tilstedeværelse utenfor Norge. Fordelen er at vi kommer tettere inn i den amerikanske folden når det gjelder forsvar. Ulempen er selvfølgelig at det skal mindre til før situasjonen mellom stormaktene eskalerer i egne nærområder.

Läs mer: Statsbudsjett, Forsvaret | Slakter forsvarsbudsjettet: – For lite og for sent (nettavisen.no)