President i Norsk Reservistforbund: Bruk av reservistene i Forsvaret er økonomisk fornuftig,altinget.no

Jørn Buø, president, Norsk Reservistforbund

Norsk Reservistforbund (NROF) mener at det i en tid med økt fokus på samfunnssikkerhet og totalberedskap, er viktig å ha forståelse for verdien av verneplikten, i tillegg til tjenesteplikten i sivilforsvaret.

Dette kan i en krisesituasjon gi samfunnet tilgang på viktige menneskelige ressurser på en måte som mange land misunner oss. Ukraina har vist oss verdien av å kunne kalle på befolkningen til både de stridende styrker og andre samfunnskritiske funksjoner.

Verneplikten i Norge er regulert gjennom Forsvarsloven, og beskriver plikten norske statsborgere har fra og med det året de fyller 19 år, til utgangen av det året de fyller 44, til å gjøre tjeneste i Forsvaret i fred, krise og krig. (Verneplikten gjelder ikke for kvinner som er født før 1. januar 1997.) […]

Verneplikten er et «gullkort» Norge besitter, som må anvendes med den nødvendige forutseenhet og klokskap for å skape nødvendig forsvarsevne både med hensyn til bredde, dybde og nødvendige kapasiteter.

NROF mener at forsvarsevne er avhengig av forsvarsvilje, og at det er viktig med snarlige tiltak for å styrke kompetansen på sikkerhet, forsvar og beredskap i hele befolkningen. […]

Forsvaret har i dag rundt 170.000 reservister, hvorav om lag 50.000 er disponert i styrkestrukturen. Av de som er i styrkestrukturen, er rundt 40.000 i Heimevernet.

Bruk av reservistene i Forsvaret er økonomisk fornuftig, da Forsvaret allerede har brukt betydelige ressurser på å utdanne dem. Reservistenes kombinasjon av sivil og militær kompetanse gjør dem også verdifulle. Reservister bør derfor brukes i større grad, både i stående og i mobiliserbare avdelinger. Läs artikel