Sverige avslöjar antalet eftersökta personer som de överlämnade till Turkiet på väg att gå med i Nato, aljazeera.net/

Googleöersatt

Sveriges utrikesminister Tobias Billström meddelade att hans land hade återlämnat 3 eftersökta män till Turkiet, inom ramen för trepartspromemorian om dess anslutning med Finland till Nordatlantiska Fördragsorganisationen (NATO).

Bilstrom sa – i en intervju med den turkiska Anadolu Agency – att Sverige har återlämnat 3 eftersökta personer till Turkiet, inom ramen för trepartsmemorandumet om dess anslutning till Nato, och att man kommer att vidta rättsliga åtgärder så snart bevis och dokument relaterade till medlemmar i Gulen-organisationerna och PKK eller andra organisationer avslöjas.

Han tillade att de konstitutionella ändringarna som godkänts av hans land inom ramen för trepartsmemorandumet kommer att träda i kraft i början av januari.

Han påpekade att de tidigare nämnda författningsändringarna kriminaliserar att gå med i en terroristorganisation, stödja den eller begära dess stöd. Han tillade att regeringen kommer att lägga fram för parlamentet den 7 mars ett lagförslag om ändring av strafflagen, för att kriminalisera identifiering och främjande av terroristaktiviteter och viftande av terroristorganisationers flaggor.

Han tillade att de konstitutionella ändringarna som godkänts av hans land inom ramen för trepartsmemorandumet kommer att träda i kraft i början av januari. Läs artikel