P 4 ansvarar för utbildningsstödet till Ukraina, forsvarsmakten.se

Planeringen pågår för fullt i armén och om några veckor är de svenska instruktörerna på plats i Storbritannien. I oktober börjar de första ukrainarna att utbildas i bland annat vapenhantering och sjukvård.
– Ju fler ukrainare som kan strida för sitt land, desto starkare blir deras armé, säger arméchef Karl Engelbrektson.

Sedan i början av juli utbildar brittiska armén ukrainska medborgare i Storbritannien för att kunna försvara Ukraina mot den ryska invasionen. Utbildningen sker vid ett antal brittiska träningsanläggningar, där de får grundläggande militär utbildning. […]

Arméstaben arbetar nu med de konkreta detaljerna kring genomförandet tillsammans med det arméförband, Skaraborgs regemente P 4 i Skövde, som har det sammanhållande ansvaret för utbildningsuppdraget. Därifrån kommer en betydande del av de instruktörer som behövs för att genomföra utbildningsuppdraget komma, kompletterat från andra arméförband. Läs pressmeddelande